Hárání, kastrace fen a psů

Sdílet článek:

Jak zamezit hárání?

Nejprve si musíme položit otázku na jak dlouho a proč?

Pokud potřebujeme předejít hárání na delší dobu  např. přes prázdniny, kdy bude fena u babičky apod., lze dát hormonální injekci, která oddálí hárání o minimálně 3 měsíce. Avšak pozor i jediná aplikace této injekce může oddálit hárání i na podstatně delší dobu, eventuelně ve vyjímečných případech může vést i k doživotnímu zastavení hárání. Dále může vést ke vzniku zánětu dělohy. Častou aplikací těchto injekcí se navíc zvyšuje riziko vzniku cukrovky a zvyšuje se pravděpodobnost nádorů na mléčných žlázách.

Pokud chceme zamezit hárání trvale máme výběr ze tří možností:

  • Aplikovat hormonální injekce k zamezení hárání každých 5 měsíců (při zahájení této kůry jsou první 2 injekce v kratším intervalu). Dlouhodobá aplikace těchto preparátů však přináší určitá rizika. Může dojít ke vzniku cukrovky, dále se mohou projevit některé gynekologické problémy zejména záněty dělohy, jejich výskyt je při těchto injekcích podle mých zkušeností cca. 10%. Delší podávání také zvyšuje pravděpodobnost, že po vysazení preparátu, pokud by majitel chtěl štěňata nebude fena hárat. U fen trvaleji ošetřovaný těmito preparáty dochází v 40-60% případů k vzniku nádorů na mléčných žlázách. Z důvodů výše uvedených zdravotních rizik nedoporučuji svým klientům tyto preparáty používat.
  • Použít podkožní implantát Suprelorin ten zastaví hárání na cca 8 měsíců
  • Provést kastraci tj. chirurgický zákrok při němž se vyjmou vaječníky i děloha. Tím fena přestane navždy hárat. Tento zákrok lze provést v kterémkoli věku feny. Pokud je již od štěněčího věku majitel rozhodnut pro kastraci doporučuji tuto provést ještě před prvním háráním nebo ihned po něm. Tento zákrok provádím ve své ordinaci a patří k nejčastějším chirurgickým zákrokům. Velikost rány je na 3-4 stehy. Fena po této operaci nevyžaduje žádnou zvýšenou péči.Vzhledem k malé velikosti rány není nutné požívat po operaci ochranný límec ani ránu převazovat.

Vliv použité metody zabraňující hárání na výskyt nádorů mléčných žláz.

nekastrované hormonálně ošetřené kastrované
před 1 háráním
kastrované
po 1 hárání
kastrované později
39% 55% 0,8% 8% 26%

Musí mít fena štěňata? Kastrace pro a proti. Jak z uvedené tabulky vyplývá má hormonální přerušení hárání velmi negativní vliv, neboť výrazně zvyšuje riziko vzniku nádorů mléčných žláz.

Jednotný názor na výše položenou otázku neexistuje. Jako i v jiných otázkách zde platí přísloví co odborník to názor. Pokusím se Vám proto krátce a srozumitelně vysvětli mé stanovisko k danému problému.

Fakta:

Gynekologické problémy a nádory na mléčných žlázách ve stáří mají zejména feny, které štěňata neměly ani jednou, ovšem feny, které měly štěňata pouze jednou, na tom nejsou o mnoho lépe. U fen, které rodily vícekrát je výskyt těchto problémů menší.

Vliv kastrace na chování. Kastrace chování ovlivňuje v tom směru, že feny se stávají přítulnější, chovají se spíše jako štěňata. Kastrované feny jsou spíše vítací než hlídací.

Nedoporučuje se kastrovat feny agresivní. Kastrací agresívní feny může dojít ke zvýšení agrese.

Srovnání:

Nutno si uvědomit, že mezi sexualitou lidí a psů je podstatný rozdíl. Zatímco u fen je jejich touha po páření vyvolána hormonálně tzn. pouze v období hárání a navíc pouze v jeho části charakterizované určitým poměrem některých hormonů je sexualita lidí záležitostí psychickou. Což znamená, že pokud provedeme u feny kastraci (osobně dávám přednost odebrání vaječníků i dělohy než jen odebrání vaječníků) fena nehárá a tím ji ani nenapadne, že by se měla pářit. Její pohlavní pud je prostě pryč a mindráky z toho žádné nemá.

Argumenty proti kastraci:

Při kastraci velmi mladých fen tzn. ve věku několika týdnů může dojít k poruchám růstu některých kostí tzv. akromegálii. Pokud je však kastrace prováděna až ve věku několika měsíců tento problém se neobjevuje. Po kastraci, zejména fen těžších než 20 kg se může projevit pomočování, které bývá přechodného rázu nebo je nutné ho pomocí léků upravit. Tento problém se objevuje, ale pouze u cca 1-5 % kastrovaných fen vyšších váhových kategorií. U dlouhosrstých plemen dochází u cca 40 % fen po kastraci ke zjemnění srsti. Toto nemá vliv na zdravotní stav feny, ale je určitým estetickým handicapem, který lze řešit podáváním hormonbálních tablet.

Argumenty pro kastraci:

A/ zdravotní

  • nedochází ke gynekologickým problémům u starších fen. Tyto jinak postihují 40-60% fen, které štěňata neměly nebo měly 1x. U většiny těchto případů je pak provedení kastrace nutností, ovšem zákrok se již provádí u nemocného zvířete, pohlavní orgány bývají několikanásobně zvětšené což vyžaduje větší operační ránu a zvyšuje rizika. Navíc tato onemocnění mohou být majitelem přehlédnuta a vést k úhynu feny.
  • výrazně se snižuje riziko výskytu nádorů mléčných žláz, které jsou jinak u nekastrovaných fen velmi časté viz. výše.
  • předchází se nežádoucímu nakrytí a tím problémům s ním spojeným
  • předchází se vzniku tzv. falešné březosti, která se projevuje u cca 15-20 % fen za 2 měsíce po hárání a bývá často doprovázena psychickými měnami, laktací případně i záněty mléčných žláz .
  • fena se chce v době hárání pářit. Pokud ji v tom majitel brání mohou se u ní projevit psychické poruchy projevující se zejména bezdůvodným olizováním tlap, nechutenstvím neposlušností atd.

B/ ostatní důvody

  • feny v době hárání často utíkají a tím se vystavují nebezpečí úrazu
  • hárající fena přitahuje psy z dalekého okolí. Jejich nezlomné úsilí, kterým se snaží vytvořit si cestu za svojí vyvolenou často vede nejen ke hmotným škodám na majetku majitele, ale i sousedů, což narušuje sousedské vztahy.

Poznámka: Jak já, tak i moje asistentka z ordinace jsme naše feny vykastrovali.

Ztloustne fena po kastraci?

Odpovím šalamounsky, záleží na vás. Je pravdou, že kastrace mění metabolismus organismu. Pokud dodržíte základní pravidlo, které zní, snížit po kastraci krmnou dávku o cca 30-40% nebo použejete krmivo pro kastráty či light krmiva a nebudete jimi překrmovat, zůstane Vaše fena štíhlá. Problém je v tom, že u fen po kastraci trvá zhruba 14 denní období zvýšené chuti k příjmu potravy. To je období ve kterém se organizmus přizpůsobuje novým metabolickým podmínkám. Poté zvýšená chuť k žrádlu většinou ustupuje. Pokud jste však feně v tomto období místo snížení dávky naopak ještě dali něco navíc stává se zvýšený příjem stravy její trvalou potřebou a tím dochází k tloustnutí. Dovoluji si také upozornit na to, že znám mnoho nekastrovaných fen, jejichž obezita je až zarážející. Není to tedy kastrace, ale člověk, kdo ovlivňuje kondici svého psa.

Kastrace psů

Toto téma je v našich končinách jakési tabu. I kastrace psů má však svá odůvodnění a je dobré se s touto problematikou seznámit. U psů nejsou sice tak pádné zdravotní argumenty jako u fen. Přesto i kastrace psů má svá zdravotní pozitiva. Kastrovaní psi totiž netrpí na problémy se záněty a zbytněním prostaty. Ještě větší význam má však kastrace psa na jeho psychiku. Mnoho psů má příznaky psychických problémů zejména v období, kdy v blízkém okolí hárají feny. Psi jsou neklidní, odmítají potravu, olizují si či okusují bez příčiny tlapy. Také výskyt poranění způsobených toulkami psů za hárajícími fenami není zanedbatelný. Těmto problémům kastrace zabrání. Majitelé agresivních psů se často dotazují, zda má kastrace vliv na potlačení agresivity. Musím bohužel konstatovat, že ne vždy. Nadměrná agresivita stejně jako tulácký život některých notorických „zdrhačů“ vyznávajících volný pohyb i v případě, že nablízku není žádná hárající fenka se kastrací ne vždy ovlivní. Je pravdou, že psi po kastraci jsou klidnější a vyrovnanější, snižuje se agresivita k ostatním psům i lidem. Co se týká tloustnutí po kastraci platí zde stejná zásada jako u fen (viz výše). Doporučil bych všem majitelům psů, aby v případě výskytu výše uvedených psychických poruch nechali své psy vykastrovat. Pes po kastraci nebude mít žádné psychické trauma z toho, že je vykastrován jak se většina majitelů domnívá ba právě naopak. Tím, že mu chybí pohlavní hormony pohlavní pudy mu nic neříkají a hárající feny ho nechávají klidným. V současné době je navíc v případě psů možnost, aplikovat jim pod kůži implantát, který vede k tzv. hormonální kastraci. Pes se chová jako kastrovaný i když kastrovaný není, dochází i ke zmenšení varlat. Implantát působí cca 6- 8 měsíců, pak je musí aplikace opakovat. Pokud majitel váhá, zda nechat či nenechat psa kastrovat chirurgicky a chtěl by vidět, jak se pes bude po kastraci chovat, lze aplikovat implantát Suprelorin, díky tomu majitel uvidí změny , ke kterým kastrací dochází. Poté se majitel může rozhodnout, zda kastrovat chirurgicky, pokračovat v aplikaci implantátů nebo nechat psa nekastrovaného. Po uplynutí účinnosti implantátu což je cca 8 měsíců se obnoví tvorba testosteronu i tvorba spermií.