Ptačí chřipka

Sdílet článek:

Jak je v současné době situace s ptačí chřipkou, hrozí mé kočce nebezpečí onemocnění? To jsou nejčastější dotazy mých klientů v současné době. Jak tedy situace vypadá.

Zatím bezprostřední plošné ohrožení nehrozí a není proto nutné podléhat panice. Jak si můžete přečíst v tabulce pod textem, je virus ptačí chřipky znám mnoho desítek let v několika různých typech. Typ, kterému je dnes mimořádná pozornost byl izolován u člověka již v roce 1997. Většina lidí, kteří se do této doby nakazili tímto typem viru, byla v dlouhodobějším kontaktu s nakaženou drůbeží. Před medializací této nákazy se volně žijící uhynulí ptáci ve většině případů na výskyt chřipky netestovali. Je tedy možné, že ojedinělé úhyny ptáků v Evropě na tuto nákazu byly již v minulosti. Co se týká výskytu ptačí chřipky u koček. V Rakousku byl ve výtěrech z konečníku u 3 koček v útulku diagnostikován vir ptačí chřipky, v opakovaných výtěrech nebyl vir již zjištěn ani u těchto 3 koček, ani u ostatních koček v útulku, lze te soudit, že vir byl diagnostikován díky tomu, že uvedené kočky pozřely maso nemocného ptáka, čímž se vir přechodně ve stolici objevil. Uvedené kočky se však nenakazily a jsou zdravé. V Německu byl nalezen vir ptačí chřipky u uhynulé kočky, bohužel zpráva nehovoří o tom, na co kočka uhynula, jestli netrpěla imudeficiencí a zda byl vir diagnostikován ve výtěru ze stolice, z krve či orgánů, takže tento případ není možno objektivně posoudit.

Jak z předešlých řádků vyplývá, zatím není nutné se obávat a přijímat nějaké zvláštní opatření. Uhynulé ptáky můžete hlásit na Krajskou veterinární správu pro středočeský kraj – telefon: +420 317 742 033 fax: +420 317 742 037, e-mail:kvss@svscr.cz

  • Kočky doma zatím zavírat tedy nemusíte.
  • Očkování domácích zvířat proti chřipce se zatím neprovádí.

Pokud se situace bude vyvíjet tak, že bude nutné přijmout nějaká opatření nebo budou nějaké zvláštní doporučení, dám Vám vědět.

Více informací o ptačí chřipce získáte na www.svscr.cz nebo na www.ptaci-chripka.cz

Výskyt ptačí chřipky

Chronologický přehled událostí

Datum Místo Událost
1961 Itálie ptačí chřipka poprvé identifikována
1961 Jižní Afrika virus poprvé izolován u ptáků (rybák obecný)
1983 – 1984 USA epidemie ptačí chřipky v USA, podtyp H5N2, úmrtnost ptactva až 90 %, zlikvidováno přes 17 milionů kusů ptactva
1999 – 2001 Itálie epidemie ptačí chřipky, podtyp H7N1, zlikvidováno přes 13 milionů kusů ptactva
1997 Hong Kong první přenos viru ptačí chřipky z ptáka na člověka, podtyp H5N1, nákaza postihla 18 osob, z nichž 6 zemřelo
Prosinec 2003 Taivan, Vietnam, Jižní Korea a Japonsko zaznamenána ptačí chřipka
Únor 2004 celosvětově 24 osob zemřelo na chřipku typu H5N1
Srpen 2004 Vietnam zemřeli 3 lidé na ptačí chřipku
Říjen 2004 Taiwan onemocnělo 9 osob, z toho 8 zemřelo
Prosinec 2004 Vietnam, Kambodža a Indonésie zaznamenáno celkem 68 případů, zemřelo 25 osob, WHO poprvé varuje před možnou pandemií ptačí chřipky
Červenec 2005 Sibiř detekován H5N1