Cestování do zahraničí

Sdílet článek:

1. Pro cestu do zahraničí musí být psi, kočky a fretky, vybaveni pasem pro malá zvířata, odpovídajícím směrnicím EU (nestačí již mezinárodní očkovací průkaz), dále musí být zvíře nezaněnitelně identifikovatelné, tzn. zvířata narozená po 1.7.2011 musí mít čip. Zvířata s průkazem původu narozená před 1.7.2011 musí mít čip nebo čitelné tetování. Pozor !! Velká Británie, Irsko, Malta a Chorvatsko uznávají pouze čipování.

2. Po zemích Evropské unie cestujete pouze s pasem, není nutné potvrzení o zdravotním stavu (pokud jedete na vystavů psů i koček, bude zde potvrzení většinou vyžadováno). Zvíře musí mít platné očkování proti vzeklině, potvrzené v pase. Některé státy vyžadují splnění dalších podmínek viz. bod 5.

3. Stejné podmínky, jako pro země EU platí pro Andoru, Lichnštejnsko, Monako, San Marino, Vatikán, Island, Norsko, Švýcarsko

4. Při cestě do Anglie, Irska, Švédska a na Maltu již NENÍ !!! potřeba vyšetření na protilátky proti vzteklině.

5. Další podmínky pro vstup do některých zemí.
Ošetření proti echinokokóze ( odčervení ) s účinnou látkou praziquantel požaduje pouze u psů Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko. Toto ošetření musí být provedeno v rozmezí 120 až 24 hodin před vstupem.

6. Cestování mimo výše uvedené země a návrat z nich.
Je třeba mít pas pro malá zvířata ( s potvrzeným očkováním proti vzteklině ), který může být zkontrolován při návratu na území EU. Při cestování Dále je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské země, proto je vždy dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země na podmínky. Při cestě do zemí mimo EU si nejprve ověřte na stránkách SVS  zda vámi vybraná země patří do seznamu vybraných zemí, pokud ne musí být před cestou odebrána zvížeti krev a stanoveno množství protilátek proti vzteklině.