POZOR od 1.1. 2020

Povinné čipování psů aneb pokud pes není čipován je jeho očkování proti vzteklině neplatné.           

Poslední novela veterinárního zákona přinesla poměrně zásadní změny pro chovatele psů, a to povinnost čipování všech psů s odloženou účinností od 1. 1. 2020. Tato povinnost se netýká psů, kteří byli označení tetováním před 3. červencem 2011.

Povinnost povinného čipování je provázaná s platností vakcinace proti vzteklině. Pokud tedy pes nebude k 1. 1. 2020 načipován, je z pohledu zákona pokládán za nenavakcinovaného se všemi důsledky z toho plynoucími. Pokud takový pes někoho pokouše, může být majiteli vyměřena pokuta ve správním řízení až 50.000,- Kč.

Čipování provádíme v ordinaci na počkání. Používáme nejmenší mikročipy na našem trhu tzv. minimiročipy. V ceně čipování je zahrnuta i doživotní registrace v registru www.Backhome.cz , který je propojen s celosvětovým registrem www.petmaxx.com ( policie a útulky při nalezení psa hledají v tomto mezinárodním registru) . Registraci čipu provádíme sami o nic se nemusíte starat.

Povinné čipování psů