Veterinární ordinace MVDr. Petr Košař

Veterinární péče pro malá zvířata. ( Psi,kočky, fretky, drobní hlodavci )

Ordinační hodiny naleznete pod odkazem Veterinární ordinace.

Nabízíme:

 • Vakcinace s každoročním obesláním klienta
 • Čipování, vystavování pasů pro psy, kočky a fretky
 • Běžná veterinární ošetření
 • Chirurgické operace mimo operací ortopedických
 • Čištění zubů ultrazvukem
 • Ošetření ran a kožních změn laserem
 • Laboratorní vyšetření
 • Biochemické a hematologické vyšetření krve
 • Stanovení vhodné doby připuštění - mikroskopickým vyšetřením stěru
 • Endoskopie rigidním endoskopem
 • Sonografické vyšetření
 • Možnost léčby alternativními metodami - homeopatie, preparáty firmy Energy
 • Návštěva a základní vyšetření, či vakcinaci přímo u majitele
 • Prodej krmiv a diet pro psy a kočky
 • Prodej potřeb pro psy a kočky

Veterinární ordinace má oddělené čekárny a ordinace pro zdravá a nemocná zvířata a samostatný operační sál. V ordinaci pro zdravá zvířata (slouží pro vakcinace, předoperační přípravu, čipování apod.) je i prodejna potřeb pro psy a kočky.

I přes moji, více než 25 letou praxi v ošetřování malých zvířat se vyskytují případy, vyžadující speciální vyšetřovací metody či posouzení specialistou. V těchto případech Vám pro Vašeho domácího miláčka doporučím specializovaná pracoviště, o jejichž kvalitách jsem osobně, díky dlouhodobé spolupráci nebo referencích od kolegů, přesvědčen.

Lze využít též možnosti, objednat návštěvu Vašeho zvířecího miláčka přímo u Vás doma. Pro tuto službu jsou vyhrazeny středy odpoledne.

V naléhavých a odůvodněných případech poskytuji veterinární služby i mimo ordinační hodiny. Vzhledem k tomu, že nebydlím v místě ordinace, je nezbytná předchozí telefonická domluva.

Objednání pacientů na určitou hodinu neprovádíme, vzhledem k povaze profese, nelze totiž termíny objednání přesně dodržovat (náhlé operace, neodkladní pacienti) Předem objednáváme pouze na náročnější chirurgické zákroky.

Krátce o mé osobě a ordinaci. Vysokoškolské studium jsem ukončil v roce 1987. Soukromou praxi vykonávám od roku 1990. V roce 1991 jsem postavil vlastní veterinární ordinaci, kterou jsem v roce 1994 rozšířil do stávající podoby. Jsem členem Komory veterinárních lékařů a členem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat. Pravidelně se zúčastňuji vzdělávacích akcí pořádaných asociací a KVL, na nich přednášejí špičkoví světoví specialisté o nejnovějších poznatcích a trendech veterinární medicíny. Některé z certifikátů z těchto přednášek můžete vidět přímo v mé ordinaci.